Ergotherapie

Heel gewone zaken zoals een jas aandoen, koken of de telefoon opnemen kunnen ineens een probleem worden door een ziekte of handicap. Ergotherapeuten zoeken samen met hun cliënt naar oplossingen voor praktische problemen. Vaak zijn creatieve oplossingen nodig voor heel alledaagse handelingen. Ergotherapeuten adviseren ook over de inrichting van de werkplek, bijvoorbeeld bij mensen die door een lichamelijke handicap een aangepaste stoel of aangepast bureau nodig hebben.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die dagelijkse handelingen niet meer goed zelfstandig kan uitvoeren. Hiervoor kunnen uiteenlopende oorzaken zijn, bijvoorbeeld een visuele handicap, doofblindheid, een reumatische aandoening, een amputatie, een ontwikkelingsstoornis, psychische problemen enzovoort. Op iedere leeftijd kan ergotherapie zinvol zijn.

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Om voor deze vorm van therapie in aanmerking te komen is een verwijzing van een arts nodig. Ergotherapie wordt (beperkt) vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk eerst in uw polis voor de precieze regels van uw verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse vereniging voor Ergotherapie.