Logopedie

Veel mensen denken bij een logopedist aan stotteren. Logopedisten helpen mensen die stotteren om vloeiender te leren praten. Maar logopedisten doen nog veel meer. Zij hebben twee grote werkgebieden

communicatie en mondmotoriek

Communicatie
Een logopedist houdt zich vooral bezig met de meer 'technische' kant van communicatie. Stemgebruik, ademhaling, taal- en spraakstoornissen. In de logopedie zijn vele oefeningen en technieken ontwikkeld om mensen beter te leren spreken.

Hoor- en luistertraining

Uitspraakoefeningen

Stemoefeningen

Oefeningen om vloeiend te praten

Ademhalingsoefeningen

Oefeningen om taalontwikkeling te bevorderen

Oefeningen om taal weer beter te begrijpen (voor mensen met afasie).

Logopedisten helpen ook mensen die zich beter willen leren presenteren. Bijvoorbeeld televisiepresentatoren, managers en docenten.

Mondmotoriek
Bij problemen met eten en drinken richt de logopedist zich op de mondfunctie. Zij begeleidt bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen kauwen omdat hun mondspieren niet sterk genoeg zijn. Of baby's die te weinig zuigreflex hebben en daardoor te weinig melk binnenkrijgen (prelogopedie).

De logopedist betrekt soms familieleden en een eventuele leerkracht bij de behandeling. Zij leren om de patiët te helpen om de oefeningen ook thuis (of op school) te doen.

 

U kunt meestal zelf een logopedist kiezen. U vindt logopedisten op scholen, in bedrijven, in instellingen voor verstandelijk gehandicapten, doveninstituten, ziekenhuizen, verpleeghuizen, audiologische centra en revalidatiecentra. Er zijn ook logopedisten met een eigen praktijk. U vindt de adressen via de Nederlanse vereniging voor Logopedie

U kunt bij een logopedist terecht met een doorverwijzing van de arts, dan wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Zonder verwijzing kunt u ook logopedie volgen, maar dan krijgt u de kosten niet vergoed.