Psychotherapie

Een psychotherapeut is een hulpverlener die u met gesprekken en oefeningen helpt om weer grip op het leven te krijgen. Hij/zij lost geen problemen voor u op, maar leert u om beslissingen te nemen, om vervelende dingen anders te zien, om pijn of verdriet te verwerken of om moeilijke situaties (of mensen) anders aan te pakken.
De problemen waarmee mensen hulp zoeken verschillen sterk. Het kan gaan om angst, eenzaamheid, depressie, familieproblemen, relatieproblemen, chronische ziekten, eetproblemen, seksuele problemen, verslaving, stress, dwanghandelingen, misbruik, of belemmeringen in het dagelijkse leven.

Hoe lang de psychotherapie duurt is afhankelijk van de soort therapie en uw klachten. Sommige mensen beëindigen de therapie na een paar maanden, anderen lopen een paar jaar bij hun therapeut.
Mensen die in therapie gaan, zitten in een kwetsbare positie. Daarom zijn er wettelijke eisen gesteld aan de therapeut. Die moet erkend zijn en goed opgeleid. Dat is geregeld in de wet BIG. Verder hebben psychotherapeuten een geheimhoudingsplicht en mogen ze niet van hun machtspositie gebruikmaken. Dit ligt vast in het medisch tuchtrecht. Ten slotte mag u volgens het patiëtenrecht uw dossier inzien en geheimhouding eisen.